Walidacja filtrów i pomieszczeń

Walidacja filtrów i pomieszczeń związana jest z obowiązkiem wykonania badań odbiorczych instalacji oraz po każdej wymianie filtrów HEPA w pomieszczeniach czystych, wynikających z normy PN-EN ISO 14644 i zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 2006 roku.
Zakres wykonywanych przez nas działań z zakresu walidacji filtrów i pomieszczeń to:

  • weryfikacja szczelności filtrów HEPA (określenie jednorodności materiału filtracyjnego) oraz ich osadzenia w nawiewnikach (norma PN-EN ISO 14644-3);
  • zlokalizowanie niedostatków lub usterek wpływających na niedostatecznie oczyszczone powietrze;
  • przeprowadzenie badań zgodnie z wymogami użytkowania pomieszczeń czystych;
  • badanie klas czystości pomieszczeń – pomiary ilości cząstek w pomieszczeniu.

Wszelkie pomiary sporządzane są za pomocą wzorcowanych i certyfikowanych przyrządów pomiarowych. Walidacja filtrów i pomieszczeń obejmuje wydanie sprawozdania potwierdzającego spełnianie wymogów. W jego skład wchodzą również protokoły ze sporządzonych pomiarów.

Kontakt

WENTMASTER Sp. z o. o.
NIP: 525 290 27 85
al. Solidarności 117/207
00-140 Warszawa

biuro@wentmaster.com

+48 514 940 222

Facebook

Twitter

Youtube